Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực 05 năm

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có dán giấy miễn thị thực thì được miễn thị thực. Mỗi lần nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực được phép tạm trú 6 tháng


Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài ở Đà Nẵng

Người nước ngoài tạm trú tại Đà Nẵng sắp hết hạn visa muốn gia hạn thêm để ở lại Việt Nam thì cần phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi văn bản đề nghị gia hạn visa Việt Nam kèm theo hộ chiếu visa  của khách tới Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất


Thủ tục gia hạn visa cho người Trung Quốc

Người Trung Quốc muốn gia hạn Visa phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người Trung Quốc gửi văn bản đề nghị gia hạn visa Việt Nam kèm theo hộ chiếu visa  của khách tới Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất


Thủ tục gia hạn tạm trú cho người có giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 05 năm và ngắn hơn hạn của hộ chiếu ít nhất 06 tháng. Người nhập cảnh Việt Nam bằng giấy miễn thị thực được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú 06 tháng cho mỗi lần nhập cảnh. Trường hợp có nhu cầu ở lại trên 06 tháng thì có thể làm thủ tục gia hạn tạm trú


Thủ tục gia hạn visa loại DN

Visa DN là loại visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với các doanh nghiệp tại Việt Nam, loại visa này có thời hạn tối đa là 12 tháng. Khi visa sắp hết hạn nếu người nước ngoài vẫn muốn ở lại thêm Việt Nam thì có thể làm thủ tục gia hạn thêm tối đa 12 tháng nữa


Thủ tục xin visa Việt Nam cho người Nhật Bản

Với thời đại mở cửa nền kinh tế và ngoại giao hiện nay có rất nhiều công dân Nhật Bản sang Việt Nam du lịch, làm việc, đầu tư, kết hôn, thăm thân…  Để nhập cảnh Việt Nam thì công dân Nhật Bản có 2 lựa chọn bao gồm nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc xin visa Việt Nam mới theo mục đích sử dụng.


Xuất cảnh và các trường hợp người nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc buộc xuất cảnh

Xuất cảnh là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Như vậy người nước ngoài khi có đủ các điều kiện: có hộ chiếu; chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thường trú còn giá trị và không thuộc các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh thì có thể làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam.


Thủ tục gia hạn visa Việt Nam cho Luật Sư nước ngoài

Luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam khi sắp hết hạn visa , thị thực có thể làm thủ tục xin gia hạn visa theo quy định của Luật xuất nhập cảnh Việt Nam. Thời hạn gia hạn tối đa trong trường hợp này là 1 năm


Hồ sơ gia hạn visa thương mại cho người nước ngoài

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa thương mại với mục đích làm việc, kinh doanh, ... khi hết thời hạn ghi trên visa có thể xin gia hạn visa thêm 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm để tiếp tục làm việc tại Việt Nam.


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam

Người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là người Việt nam có thể làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân với thời hạn tối đa không quá 03 năm có giá trị thay cho thị thực và có thể đi lại Việt Nam nhiều lần. Người Hàn Quốc cần được vợ hoặc chồng là người Việt Nam làm thủ tục bảo lãnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh