Logo

Visa thị thực, Thẻ tạm trú

Xuất cảnh và các trường hợp người nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc buộc xuất cảnh

Xuất cảnh là việc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam. Như vậy người nước ngoài khi có đủ các điều kiện: có hộ chiếu; chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thường trú còn giá trị và không thuộc các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh thì có thể làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Thủ tục gia hạn visa Việt Nam cho Luật Sư nước ngoài

Luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam khi sắp hết hạn visa , thị thực có thể làm thủ tục xin gia hạn visa theo quy định của Luật xuất nhập cảnh Việt Nam. Thời hạn gia hạn tối đa trong trường hợp này là 1 năm

Hồ sơ gia hạn visa thương mại cho người nước ngoài

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa thương mại với mục đích làm việc, kinh doanh, ... khi hết thời hạn ghi trên visa có thể xin gia hạn visa thêm 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm để tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam

Người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là người Việt nam có thể làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân với thời hạn tối đa không quá 03 năm có giá trị thay cho thị thực và có thể đi lại Việt Nam nhiều lần. Người Hàn Quốc cần được vợ hoặc chồng là người Việt Nam làm thủ tục bảo lãnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Thủ tục gia hạn visa ngắn hạn cho người nước ngoài

Visa ngắn hạn là loại visa có thời hạn sử dụng từ 01 - 03 tháng. Nếu bạn đi du lịch, theo học một khóa học ngắn hạn, đi công tác, thăm người thân, bạn bè..vv hay đi chữa bệnh, theo chương trình giao lưu văn hóa, tôn giáo, đây là sự lựa chọn tất yếu. Số ngày được phép lưu trú tại nước ngoài cũng như khoảng thời gian mà số ngày lưu trú có giá trị được ghi rõ trên visa

Thủ tục gia hạn visa tại Hà Nội

Người nước ngoài tại Hà Nội khi sắp hết hạn visa, thị thực có nhu cầu ở lại thêm tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được gia hạn visa thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn visa, thị thực theo quy định pháp luật Việt Nam. Thời hạn gia hạn thêm của từng loại visa là khác nhau, từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Người Hàn Quốc là nhà đầu tư, người lao động đã được cấp giấy phép lao động,là thân nhân của người nước ngoài đã có thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam hoặc người Hàn Quốc là thân nhân của công dân Việt Nam tại Thái Nguyên… có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú có giá trị từ 1-5 năm

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài là bố, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam thì sẽ được xem xét cấp thẻ tạm trú. Trường hợp người nước ngoài có vợ là người Việt Nam được xem xét cấp thẻ tạm trú diện thăm thân với thời hạn tối đa 03 năm

Thủ tục xin cấp mới và gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Hà Nội

Người Hàn Quốc là nhà đầu tư, người có giấy phép lao động, giấy miễn giấy phép lao động, người Hàn Quốc là vợ, chồng, con của người Hàn Quốc đang có thẻ tạm trú hoặc đủ điều kiện được cấp thẻ tạm trú Việt Nam, hoặc là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam thì có thể xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bắc Ninh

Tại Bắc Ninh người nước ngoài có đủ điều kiện được xem xét cấp thẻ tạm trú có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Ninh với thời hạn từ 01 năm đến tối đa là 05 năm. Thẻ tạm trú này người nước ngoài có thể thay thế thị thực có thể xuất nhập cảnh nhiều lần

© Bản quyền 2022 - Công ty Liên Việt Luật