Thủ tục xin visa điện tử cho người nước ngoài

Cập nhật: 02:50 PM, 06/11/2018

Từ năm 2007, người nước ngoài muốn xin visa Việt Nam với thời hạn ngắn dưới 30 ngày có thể chọn hình thức visa điện tử. Visa điện tử được Việt Nam cấp duyệt cho công dân của 46 quốc gia có đủ các điều kiện sau:

  • Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;
  • Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;
  • Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
  • Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh.

Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày. Hình thức cấp thị thực điện tử đã tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được thuận lợi hơn. Đây được coi là bước tiến mới trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, điều này sẽ giúp Việt Nam thu hút được người nước ngoài đến Việt Nam học tập, làm việc và du lịch nhiều hơn.

1. Căn cứ pháp lý:

  • Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;
  • Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
  • Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam;
  • Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

2. Thủ tục xin cấp visa điện tử bao gồm:

  • Ảnh 4x6 cm mặt nhìn thẳng, không đeo kính;
  • Ảnh trang nhân thân hộ chiếu của người nước ngoài;
  • Thông tin nhập cảnh: ngày nhập cảnh, thời gian tạm trú, mục đích nhập cảnh, địa chỉ tạm trú, cửa khẩu nhập – xuất cảnh,…

Trường hợp người nước ngoài có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh thì cần cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

3. Thời gian thực hiện:

  • Trường hợp người nước ngoài không có cơ quan, tổ chức bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc;
  • Trường hợp người nước ngoài do cơ quan, cá nhân, tổ chức bảo lãnh: Trong thời gian 06 ngày làm việc.

Hết thời hạn 30 ngày người nước ngoài buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam, nếu người nước ngoài muốn ở Việt Nam thời gian lâu hơn thì phải làm thủ tục gia hạn hoặc xin cấp visa mới thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục!