Logo

Thủ tục xin visa điện tử cho người nước ngoài

07/05/2023

Từ năm 2007, người nước ngoài muốn xin visa Việt Nam với thời hạn ngắn dưới 30 ngày có thể chọn hình thức visa điện tử. Visa điện tử được Việt Nam cấp duyệt cho công dân của 46 quốc gia có đủ các điều kiện sau:

  • Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;
  • Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;
  • Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
  • Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh.

Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày. Hình thức cấp thị thực điện tử đã tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được thuận lợi hơn. Đây được coi là bước tiến mới trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, điều này sẽ giúp Việt Nam thu hút được người nước ngoài đến Việt Nam học tập, làm việc và du lịch nhiều hơn.

1. Căn cứ pháp lý:

  • Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;
  • Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
  • Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam;
  • Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

2. Thủ tục xin cấp visa điện tử bao gồm:

  • Ảnh 4x6 cm mặt nhìn thẳng, không đeo kính;
  • Ảnh trang nhân thân hộ chiếu của người nước ngoài;
  • Thông tin nhập cảnh: ngày nhập cảnh, thời gian tạm trú, mục đích nhập cảnh, địa chỉ tạm trú, cửa khẩu nhập – xuất cảnh,…

Trường hợp người nước ngoài có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh thì cần cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

3. Thời gian thực hiện:

  • Trường hợp người nước ngoài không có cơ quan, tổ chức bảo lãnh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc;
  • Trường hợp người nước ngoài do cơ quan, cá nhân, tổ chức bảo lãnh: Trong thời gian 06 ngày làm việc.

Hết thời hạn 30 ngày người nước ngoài buộc phải xuất cảnh khỏi Việt Nam, nếu người nước ngoài muốn ở Việt Nam thời gian lâu hơn thì phải làm thủ tục gia hạn hoặc xin cấp visa mới thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục!

 

Cùng danh mục

Gia hạn visa thời hạn 01 năm cho người nước ngoài có thị thực LĐ

Người nước ngoài có giấy phép lao động còn thời hạn trên 01 năm thì có thể làm thủ tục xin gia hạn visa LĐ theo giấy phép lao động với thời hạn tối đa 01 năm

Thủ tục xin cấp visa mục đích thăm thân vào Việt Nam

Người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam thăm người thân thì cần xin cấp visa với đúng mục đích thăm thân. Visa Thăm thân Việt Nam có ký hiệu TT với thời hạn tối đa là 12 tháng theo quy định của pháp luật Việt Nam.