Logo

Công ty luật - Văn phòng luật sư

Mục tiêu – tầm nhìn – sứ mệnh

Là một công ty tư vấn luật, Liên Việt Luật cam kết mang lại cho khách hàng sự tin tưởng hài lòng khi hợp tác cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng sự thành công của khách hàng, luôn bên cạnh để tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh khi cần cho người nước ngoài

Giới thiệu

Công ty chuyên tâm và trú trọng đến lĩnh vực tư vấn pháp lý về hoạt động kinh doanh và tư vấn những yếu tố pháp lý có liên quan đến người nước ngoài ở Việt Nam. Liên Việt Luật được đánh giá là một trong những công ty tư vấn luật hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế.

Lĩnh vực thế mạnh và lợi thế của chúng tôi

Công ty tư vấn Liên Việt Luật trước đây và Asimic được hợp nhất ngày nay vẫn chuyên tâm và chú trọng đến lĩnh vực tư vấn pháp luật về kinh doanh và tư vấn những vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

© Bản quyền 2022 - Công ty Liên Việt Luật