Thủ tục gia hạn visa ngắn hạn cho người nước ngoài

Visa ngắn hạn là loại visa có thời hạn sử dụng từ 01 - 03 tháng. Nếu bạn đi du lịch, theo học một khóa học ngắn hạn, đi công tác, thăm người thân, bạn bè..vv hay đi chữa bệnh, theo chương trình giao lưu văn hóa, tôn giáo, đây là sự lựa chọn tất yếu. Số ngày được phép lưu trú tại nước ngoài cũng như khoảng thời gian mà số ngày lưu trú có giá trị được ghi rõ trên visa


Thủ tục gia hạn visa tại Hà Nội

Người nước ngoài tại Hà Nội khi sắp hết hạn visa, thị thực có nhu cầu ở lại thêm tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được gia hạn visa thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn visa, thị thực theo quy định pháp luật Việt Nam. Thời hạn gia hạn thêm của từng loại visa là khác nhau, từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Người Hàn Quốc là nhà đầu tư, người lao động đã được cấp giấy phép lao động,là thân nhân của người nước ngoài đã có thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam hoặc người Hàn Quốc là thân nhân của công dân Việt Nam tại Thái Nguyên… có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú có giá trị từ 1-5 năm


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài là bố, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam thì sẽ được xem xét cấp thẻ tạm trú. Trường hợp người nước ngoài có vợ là người Việt Nam được xem xét cấp thẻ tạm trú diện thăm thân với thời hạn tối đa 03 năm


Thủ tục xin cấp mới và gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Hà Nội

Người Hàn Quốc là nhà đầu tư, người có giấy phép lao động, giấy miễn giấy phép lao động, người Hàn Quốc là vợ, chồng, con của người Hàn Quốc đang có thẻ tạm trú hoặc đủ điều kiện được cấp thẻ tạm trú Việt Nam, hoặc là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam thì có thể xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bắc Ninh

Tại Bắc Ninh người nước ngoài có đủ điều kiện được xem xét cấp thẻ tạm trú có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Bắc Ninh với thời hạn từ 01 năm đến tối đa là 05 năm. Thẻ tạm trú này người nước ngoài có thể thay thế thị thực có thể xuất nhập cảnh nhiều lần


Thủ tục xin visa du lịch cho người nước ngoài

Thị thực còn được gọi là “visa” -  là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Visa du lịch Việt Nam được cấp có kí hiệu DL với thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, có thể loại một lần hoặc nhiều lần.


Hồ sơ cấp mới thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có Giấy phép lao động

Người Hàn Quốc vào làm việc cho các doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam với thời gian trên 03 tháng trở lên phải xin giấy phép lao động. Giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 02 năm. Người lao động có giấy phép lao động có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú với thời hạn bằng thời hạn của giấy phép lao động.


Thủ tục gia hạn và chuyển đổi visa cho người nước ngoài

Visa hay thị thực nhập cảnh là giấy chứng nhận của cơ quan nhập cư thuộc một quốc gia để xác minh người nước ngoài được phép nhập cảnh vào quốc gia đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy vào từng trường hợp cụ thể như xin 1 lần hay nhiều lần với thời hạn từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng


Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Người nước ngoài đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với loại visa có thời hạn 1 tháng, visa 3 tháng, visa 1 năm …. Khi hết hạn muốn ở lại thêm Việt Nam thì yêu cầu phải gia hạn visa theo quy định của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hồ Chí Minh.