Logo

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

23/01/2023

Ngày 15 tháng 08 năm 2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua trang mạng điện tử. Theo đó, thủ tục cấp giấy phép lao động nước ngoài qua hệ thống cổng thông tin điện tử https://dvc.vieclamvietnam.gov.vn được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử

Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua hệ thống cổng thông tin điện tử https://dvc.vieclamvietnam.gov.vn, người sử dụng lao động nước ngoài (doanh nghiệp) trước hết phải tiến hành đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và kê khai thông tin của doanh nghiệp trên hệ thống cổng thông tin điện tử.

Bước 2: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định, trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến cơ quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sau khi có Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài. Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động nước ngoài phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài gửi đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử https://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội.
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ hoặc giấy khám sức khoẻ do cơ quan tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khoẻ đến ngày nộp hồ sơ.
3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
5. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài ( tùy từng trường hợp theo quy định: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động , công văn chấp thuận sử dụng lao động,…)

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cùng danh mục

Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài

Các doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam có thể mời, bảo lãnh cho người nước ngoài là chuyên gia vào làm việc tại doanh nghiệp, công ty. Nếu chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng thì bắt buộc phải xin cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động tùy vào từng trường hợp cụ thể

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài

Hợp pháp hóa lãnh sự là một thủ tục hành chính với chức năng xác nhận giá trị của một văn bản công nước ngoài, kiểm tra tính xác thực của chữ ký trên văn bản và tư cách của người ký văn bản đó​. Việc công nhận nói trên được thực hiện qua cơ quan ngoại giao như đại sứ quán hoặc lãnh sự làm thủ thục hợp pháp hóa lãnh sự