Thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 02:02 PM, 24/08/2018

Vì một lý do nào đó mà người nước ngoài cần phải xin cấp lại GPLĐ theo quy định thì người nước ngoài có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc nộp qua mạng điện tử.

1. Căn cứ pháp luật về cấp giấy lại phép lao động:

  • Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
  • Luật số: 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao Động.

2. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

  • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
  • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

3. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại.

  • Trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung thì GPLĐ được cấp lại có thời hạn bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại.
  • Trường hợp sắp hết hạn thì GPLĐ cấp lại có thời hạn tùy vào từng trường hợp nhưng không quá 02 năm.

4. Hồ sơ xin cấp lại GPLĐ:

  • Văn bản đề nghị cấp lại GPLĐ theo mẫu.
  • 02 ảnh màu
  • Hộ chiếu gốc
  • Công văn chấp thuận sử dụng lao động
  • Tùy vào từng trường hợp mà người nước ngoài cần cung cấp thêm các giấy tờ sau:
   • Trường hợp hết hạn GPLĐ: cần có GPLĐ đã được cấp, giấy khám sức khỏe bản gốc.
   • Trường hợp bị mất: Cần xác nhận của Công an xã hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
   • Trường hợp thay đổi nội dung cần có các giấy tờ chứng minh.

5. Trình tự cấp lại GPLĐ:

  • Trường hợp cấp lại giấy phép lao động, trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Công ty chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm đã hỗ trợ xin cấp mới, cấp lại, cấp miễn cho hàng ngàn lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi rất vui lòng nhận được sự hợp tác của quý khách!