Dịch vụ chuyển đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài từ visa du lịch

Cập nhật: 11:46 AM, 31/07/2018

Có nhiều trường hợp người nước ngoài tới du lịch tại Việt Nam nhưng muốn ở lại sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trong trường hợp này người nước ngoài có visa du lịch (DL) muốn cư trú tại Việt Nam cần chuyển đổi và xin cấp thẻ tạm trú.

Tuy nhiên, theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chỉ có những trường hợp thị thực có kí hiệu: NN3, LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú.

Trong trường hợp thị thực có kí hiệu DL không được xét cấp thẻ tạm trú cần xuất cảnh khỏi Việt Nam và xin lại thị thực theo đúng mục đích để xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Các dịch vụ tư vấn liên quan đến chuyển đổi visa để xin thẻ tạm trú của Liên Việt Luật bao gồm

-   Dịch vụ tư vấn về các loại visa có thể xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

-   Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

-   Dịch vụ tư vấn chuyển đổi visa.

-   Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài khi hết hạn visa cần gia hạn tạm trú thêm để ở lại Việt Nam.

Nếu quý khách không muốn phải mất thời gian cho việc xuất cảnh ra khỏi Việt Nam mà vẫn muốn xin thẻ tạm trú, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý khách thực hiện việc chuyển đổi visa và xin cấp tạm trú theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong thời hạn nhanh nhất.