Giấy phép lao động

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Quý khách đang có nhu cầu cấp mới, cấp lại, cấp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mà chưa hiểu rõ thủ tục, quy trình, hồ sơ như thế nào? Hãy để Liên Việt Luật tư vấn và hỗ trợ quý khách thực hiện các dịch vụ này


Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người sử dụng lao động cần trình đầy đủ hồ sơ đề nghị trước ít nhất 07 ngày làm việc, thời gian chờ xác nhận là 03 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng lao động trình đầy đủ hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Không phải bất kỳ người lao động nước ngoài nào vào Việt Nam làm việc đều phải xin cấp giấy phép lao động, có những trường hợp được pháp luật Việt Nam miễn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam.


Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Kể từ ngày 02/10/2017, người sử dụng lao động có thể nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thông qua cổng thông tin điện tử thay vì phải nộp trực tiếp như trước


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để có thể làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài cần được Sở lao động thương binh và xã hội cấp giấy phép lao động trên cơ sở được UBND tỉnh, thành phố chấp thuận bằng văn bản.